EMC 

Konsten att lyckas med vad du vill, genom att bemästra dina känslor!

Är du missnöjd med något område i ditt liv?

Känner du att dina tankar begränsar dig eller håller dig tillbaka?

Har du ett mål i ditt liv som känns för stort eller för svårt att nå?

Har du svårt att inte låta dig påverkas av vad andra tycker och tänker?

Låter du dina känslor styra dig?

Hittar du lätt ursäkter och skyller på andra?

Har du svårt att fatta rätt beslut ibland?

Skulle du vilja ha förmågan att bemästra och kontrollera dina tankar, känslor, handlingar och därmed resultaten du skapar i ditt liv?

Om du svarat ja på mer än 3 av frågorna, och framför allt om du svarat ja på den sista frågan, så är EMC något för dig. EMC är verktyget för dig som vill ta din potential till en ny nivå och bli av med mentala hinder som håller dig tillbaka i din vardag, i din relation, i ditt arbetsliv, i din karriär och i din hälsa.

Att kunna bemästra sitt känslomässiga tillstånd OAVSETT vad som sker runt om kring dig, oavsett vad andra människor tycker, tänker, säger eller gör, kommer vara avgörande, inte bara för ditt känslomässiga välbefinnande, men också för hur du presterar i livet och vilka resultat du skapar. Oavsett vad du vill ta dig för, om det så handlar om att nå ett mål, eller att prestera på topp, eller att vara en optimal förälder, eller om det handlar om att sluta röka, eller börja träna, så kommer ditt tillstånd avgöra om du lyckas eller ej. För våra resultat skapas av våra handlingar och våra handlingar avgörs av vårt känslomässiga tillstånd.

I EMC kommer du utveckla förmågan att:

  • Identifiera och eliminera begränsande tankar och övertygelser.
  • Oavsett omständighet, bemästra dina känslor.
  • Bli medveten om, och kontrollera, din inre och yttre dialog.
  • Ta yttersta ansvar för dina egna känslor och handlingar.
  • Sätta hållbara mål och skapa effektiva strategier.
  • Inte låta andras handlingar eller ord påverka dig på annat sätt än du själv tillåter.
  • Fatta effektiva och resultat-fokuserade beslut.

EMC är helt enkelt nyckeln till att lyckas med vad du vill genom att effektivt bemästra dina känslor!

Pris: 7900kr/månad Detta inkluderar coaching över telefon 1h/vecka, arbetsmaterial och modeller samt kontinuerlig mail-coaching mellan sessionerna närhelst behov uppstår, i form av påminnelser, stöd, uppmuntran och klarhet. Att i stunden kunna adressera något man ställs inför är ej att underskatta!

Är du redo att ta fullt ansvar och förändra ditt liv NU?

Jag är intresserad!

* indicates required

The Life Coach will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@thelifecoach.se. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.