Har du svårt att hålla vikten och är du trött på dieter?

 

Är det tråkigt att träna?

 

Äter du för mycket och för ofta?

 

Har du svårt att finna kontinuitet och glädje i din träning?

 

Hittar du alldeles för lätt ursäkter för att äta onyttigt och för att slippa träna?

 

 

Då är det här nånting för dig!

 

Det här är ett fantastiskt  program som riktar sig främst till dig som anser sig ha testat allt i din jakt på en viss fysisk målsättning men utan att riktigt lyckats.

Har du testat alla tänkbara dieter för att gå ner i vikt utan att lyckats pga av att det kännas för jobbigt, begränsande, hårt och liksom tagit udden av glädjen i det hela? Har du svårt att uppnå kontinuitet i din träning? Tröttnar du? Hittar du lätt ursäkter? Känns det som ett ständigt motstånd? Eller är du kanske en av alla som faktiskt uppnått ett skapligt resultat, men har svårigheter att bibehålla det?

Detta beteende och dessa känslor har en förklaring. Jag har under nästan två årtionden hjälpt folk att uppnå önskade resultat i gymmet, genom kontinuerlig träning och ändrade kostvanor. För vissa har det fått bestående resultat, men för andra så har det endast varit hållbart så länge jag har haft möjlighet att övervaka och påverka deras beteenden. Det jag har märkt under denna tid är hur viktigt det är att FÖRST av allt komma fram till orsaken till att någon är överviktig eller känner stort motstånd inför träning och långsiktig förändring av sin livstil, för att sedan kunna nå ett hållbart resultat och för att minska det känslomässiga motståndet inför träning och hälsosamt leverne. Att pusha, motivera och tvinga någon i form är att behandla symptomet snarare än orsaken, och det leder ALDRIG till ett hållbart resultat.

 

Detta program består av 6 steg. Nedan följer en kort beskrivning av vad vi går igenom i resp steg:

 

  1. ”Nuläges situation och målsättning”. I första steget kommer vi att gå igenom din nuläges situation, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi kommer även att klargöra dina målsättningar, vad du vill förändra och uppnå och framförallt, ditt motiv till detta! Vi kommer gå på djupet gällande varför du vill uppnå ditt mål, vilka hinder du står inför, vilka resurser du har och behöver, hur ditt nuvarande mål påverkar andra områden i ditt liv etc etc. Här lägger vi grunden för resten av din resa!!
  2. Livsfacit”. Här kommer vi att gå igenom en mall som jag kallar för vårt livsfacit. Den ger oss en överblick och en förståelse för varför du är där du är i dag och varför du upplever de resultat som du gör just för tillfället. Detta är avgörande för vår förmåga att förändra våra handlingar, våra resultat och därmed våra liv.
  3. Fördjupning”. Efter att ha skapat oss en överblick och förståelse för vad som skapar just dina resultat så ska vi djupdyka i vad vi aktivt behöver förändra i ditt tänkande, dina känslor och dina handlingar för att uppnå önskat resultat.Vi kommer också klargöra vilka värderingar och trosystem som driver dig, alternativt begränsar dig.
  4. Träning och känslor”. Träning är en faktor som inte är den mest vitala i processen att gå ner i vikt, men som är av yttersta betydelse i allmänt välbefinnande och god hälsa. Känslorna får oss antingen att känna oss motiverade att hålla igång aktivt eller så känner vi ett visst motstånd till att göra det. Vi kommer gå igenom vad som gör att du känner som du gör och hur vi förändrar ditt nuvarande känslotillstånd till ett mer gynnsamt tillstånd om så skulle behövas.
  5. ”Hunger och mat”. Om hunger inte är problemet så är inte mat lösningen. Allt för många av oss äter för mycket, av FEL anledning. Det är oftast för att fly från ett känslotillstånd och för att uppleva ett annat, inte pga hunger. Här går vi igenom hur olika mat påverkar vårt system och vilka hormoner som påverkar vår vikt och hur du lär känna din hunger på riktigt och vilken mat du ska äta för att för att på ett hälsosamt och hållbart sätt uppnå önskad målvikt.
  6. Framtida fokus”. Som sista steg knyter vi ihop säcken med att lägga upp en plan för framtiden och går igenom målsättningar och verktygen för att nå dem. Det är viktigt att hålla fokus och att ha en väl utarbetat, praktisk, handlingsplan att följa.

 

Oftast räcker det med dessa 6 steg för att förändra det som krävs gällande tankemönster, tro-system, värderingar och handlingsmönster för att uppnå ett hållbart resultat. Men ibland krävs det mer arbete. Men ingenting är omöjligt eller utom räckhåll! Finns viljan att förändras så finns verktygen och därmed lösningen!