098: Rutiner Del: 2

I del 2 om rutiner så ska jag bland annat prata mer om en rutin som jag själv använde mig av då jag var i extremt behov av att försätta mig själv i ett, för stunden önskvärt, känslomässigt tillstånd! För att ändra vårt liv, måste vi ändra våra rutiner! Välkomna till del 2!