013:

Viljestyrka Del:2

Idag fortsätter vi fördjupa oss i vad viljestyrka är, men framför allt ska vi gå på djupet gällande konceptet ”att fatta beslut i förtid” samt hur man finner sitt ”skäl”, sitt ”varför”, och fördelarna med detta! Allt detta är vitalt i alla sammanhang där man försöker förändra en vana eller uppnå ett långsiktigt resultat! Så missa inte detta!