016:

Oro och rädsla.

Idag ska jag prata om olika typer av rädslor, vad dom grundar sig i och hur vi påverkas utav dom. Jag ska även prata lite mer specifikt om rädsla i form av oro. Oro är en känsla som sällan gynnar oss, den är väldigt sällan befogad och den är aldrig preventiv! Välkomna!