022:

10 sätt att tänka som håller dig tillbaka.

Fel fokus, känslomässigt styrd logik och katastrof-tänk är bara några av de punkter jag kommer ta upp idag då jag pratar om sätt att tänka och resonera som håller oss tillbaka från att utvecklas och från att uppnå vår fulla potential. Förhoppningsvis väcker detta ytterligare lite medvetenhet om hur vårt rutinmässiga tänkande kan ställa till det för oss om vi inte aktivt ifrågasätter det programmerar om oss att tänka annorlunda. Vi har ALLTID ett val.