029:

EMC-Emotional Mastery Coaching

”Konsten att lyckas med vad du vill, genom att bemästra dina känslor”. Idag ska jag prata coaching, men inte bara coaching generellt utan om en gren av coaching som jag utvecklat och arbetar utifrån. Den kallas för Emotional Mastery Coaching. EMC går ut på att skapa tillräcklig medvetenhet, ansvar och emotionell kontroll hos klienten så de tillslut utvecklar förmågan att försätta sig själva i vilket känslomässigt tillstånd de än önskar. Vårt tillstånd är nämligen avgörande för besluten vi fattar, handlingarna vi utför och därmed resultaten vi skapar! I detta avsnitt finns även ett exklusivt erbjudande tillgängligt, missa inte det!