033:

Lycka och Framgång

”Leder lycka per automatik till framgång? Varför jagar vi framgång? Vad betyder lycka för oss? Vilket mått på framgång har du satt för dig själv?” Frågorna är många i dagens avsnitt om framgång och lycka, häng med så ska vi försöka reda ut några av dom och skapa oss en klarare bild av sammanhanget mellan just LYCKA och FRAMGÅNG!