046:

Vad är det som avgör vilka tankar vi tänker? Del: 2

I den sista delen om vad som avgör vilka tankar vi tänker så går vi igenom de mentala filter vi använder oss av för att skapa oss en uppfattning av det vi står inför. Våra värderingar, våra övertygelser och våra minnen är några av dessa filter och dom kommer, beroende på hur dom ser ut hos just dig, avgöra helt och hållet hur du väljer att tolka och uppfatta omständigheterna du står inför i ditt liv. Det är som sagt inte omständigheten i sig som kommer avgöra hur vi reagerar, det är vår TOLKNING av omständigheten som kommer avgöra hur vi reagerar.. Välkomna.