055: Verktyg Del 1: Livshjulet

Det här blir första avsnittet i en serie om coaching-verktyg. Det första verktyget vi kommer gå igenom är det klassiska ”livshjulet”. Det är ett ypperligt verktyg för att utvärdera ”kvalitetsnivån” inom de olika områdena i ditt liv. Genom att betygsätta respektive område så får man en klar och tydlig bild över vilken delar av livet som du är nöjd med och framgångsrik inom samt vilka områden som behöver lite mer omsorg och fokus. En pdf på livshjulet samt en beskrivning på hur du använder det finns att ladda ner i den privata Facebook gruppen ”The Life Coach Podcast Group”!