067: De 7 grunderna för ihållande förändring. Del 2

Idag fortsätter vi på temat ”Ihållande förändring”. I förra avsnittet gick vi igenom vanan och dess beståndsdelar samt vad vi kan göra för att förändra en ovana. Idag ska vi gå igenom vad som krävs för att vi ska lyckas skapa en ny vana eller förändra ett beteende, med ett lyckat och ihållande resultat som följd. Fram med papper och penna, så kör vi så det ryker!