069: Frågor och svar.

Idag ska jag svara på en fråga från en medlem i facebook gruppen. Det handlar om känslor, tankar, situationer och dess sammanhang. Kan man ”bära” känslor inom sig? Varför krävs det ibland det allra minsta för att det ska bubbla över? Att försöka tänka annorlunda, är det att ”kväva” känslorna? Som vanligt väldigt bra frågor! Jag hoppas på att kunna ge motsvarande bra svar! Välkomna!