111: Hormoner, känslor och vanor. Del: 1 

Då var det dags igen mina vänner!! Efter mitt första uppehåll sedan början av denna podcast, så är jag nu tillbaka för ytterligare en säsong!

Idag, och faktiskt i 5 veckor framöver, ska jag prata om hormoner, känslor och vanor, samt om sambandet däremellan. Att förstå sambandet mellan dessa, underlättar ENORMT vid all typ av förändringsarbete!

Varmt välkomna tillbaka!