115: Hormoner, känslor och vanor. Del: 5 

Idag är det dags för det femte och sista avsnittet i serien om hormoner och förklaringen till varför vi känner som vi gör. Idag ska vi prata om hormonet som är boven bakom känslor som stress, ångest och oro… Så missa inte detta! Välkomna!