009:

Mitt bästa verktyg för personlig utveckling! DEL: 2

Det här är del 2 i serien ”Mitt bästa verktyg för personlig utveckling!” I förra avsnittet gick vi igenom hur vi analyserade vad som var ”fel” i vår kedja av tankar, känslor, handlingar och resultat. Idag ska vi gå igenom hur vi använder oss av detta verktyg för att skapa förändring och förbättring i det vi har kommit fram till att vi vill ändra på. Här kommer återigen en länk till ”modellen” som vi använder oss av: Modellen

Lycka till!