Sommarcitat: ”Medvetenhet”

Idag ska citatet handla om en av de främsta nycklarna till all typ av förändring, nämligen medvetenhet!! Varmt välkomna!