Sommarcitat: ”Övertygelser”

Övertygelser är en av de undermedvetna krafter som påverkar oss allra mest i livet, så idag tillägnar vi dagens citat till just övertygelser!