051: 4 steg till förlåtelse. Del: 1

Har Du svårt att förlåta? Att hålla fast vid en oförrätt och att inte kunna förlåta kommer både stunden och i förlängningen innebära känslomässigt lidande. FÖR DIG. Inte för personen du har svårt att förlåta. I de här två avsnitten kommer jag gå igenom vad sann förlåtelse är och vad sann förlåtelse INTE är. Jag kommer även gå igenom 4 praktiska steg till äkta förlåtelse.