052: 4 steg till förlåtelse. Del: 2

Har Du svårt att förlåta? Att hålla fast vid en oförrätt och att inte kunna förlåta kommer både stunden och i förlängningen innebära känslomässigt lidande. FÖR DIG. Inte för personen du har svårt att förlåta. I förra avsnittet gick jag igenom vad sann förlåtelse är och vad sann förlåtelse INTE är. Idag kommer jag gå igenom 4 praktiska steg till sann förlåtelse.