057:

Verktyg del 3: ”Mitt super-jag”

Dagens coaching-verktyg heter ”Mitt super-jag” och är ett väldigt effektivt verktyg för att långsiktigt förbättra en sviktande självkänsla. Det går ut på att man medvetet riktar fokus till de positiva egenskaper, förmågor och styrkor som vi besitter, men som vi ibland har en tendens att ta för givet och negligera. Vi måste medvetet uppskatta oss själva mer och ge oss cred för vem vi är, de styrkor vi besitter, alla framgångar vi haft och de motgångar vi klarat av och överkommit! Verktyget hittar ni i min facebookgrupp, The Life Coach Podcast Group.