058:

Verktyg Del 4: Reaktions-modellen

Det här blir sista avsnittet om coaching-verktyg och jag har såklart sparat det bästa till sist! Det här verktyget har jag pratat mycket om genom hela programserien, men nu har jag även skapat en utförlig arbetsbok som ni kan ladda ner i Facebook gruppen. Modellen går ut på att skapa klarhet i eventuella problem och omständigheter vi står inför i vårt liv just nu samt att skapa en överskådlig strategi på hur vi behöver gå till väga för att skapa de känslor, handlingar och resultat vi vill uppleva istället!